Forsiden Forsiden Min Profil Profil Hjælp/Vejledning Hjælp Oversigt Oversigt Abonner på RSS nyheder Nyt via RSS  
Søg Seneste 1|3|7 Dage Søg Søg DTT Guide DTT Guide Satellit Guide Satellit Guide Nyttige links Nyttige links  
 

Et kraftigt formateringssprog er udviklet specielt til denne applikation.
Dette muliggør formatering af meddelelser uden kendskab til HTML.
Dette formateringssprog er let at lære både for HTML-kyndige og ikke HTML-kyndige.
Eksempel følger efter hvert hovedafsnit nedenfor.

BEMÆRK: Man behøver ikke sætte sig ind i formatering af tekster, da SI-Online har et udmærket "kontrolpanel", med "knapper" for de mest alm. funktioner, når man ønsker at oprette eller besvare et indlæg.
Nedenstående afsnit kan dog med fordel læses, såfremt man ønsker en mere avanceret formatering end "kontrolpanelet" tilbyder, eller ønsker at forstå hvorledes formateringskoderne fungerer

Indhold

 • Introduktion til Formatering
 • Tekst Formatering
 • Specialtegn
 • Anden Formatering
 • Almindelige Problemer

 • Introduktion til Formatering

   Alle formateringskoder er opbygget således:

    \kode{Argument eller tekst som skal formateres}

   kode er et ord som giver en slags tegnformatering.
   For eksempel giver green grøn tekst og b giver tekst i fed.
   Husk at være præcis med små og store bogstaver!
   Flere formatkoder kan lægges ind i hinanden.
   En liste over alle koder er nedenfor.
   (Administratoren kan dog spærre for bestemte koder.)

   For at formatere en tekst, skriver du de passende koder ind i teksten af din besked.
   Når du går til "Se udkast", kan du se resultatet af din formatering.
   Nu ser du om formateringen er korrekt, eller om der evt. skal rettes i den.


  Tekst Formatering

  • Enkle funktioner (fed, kursiv, etc.)
  • Farver
  • Tekst størrelse
  • Andet (font type, etc.)

  • Enkle funktioner

   Kode Beskrivelse Eksempel
   \b{Din tekst} Fed Tekst Din tekst
   \i{Din tekst} Kursiv Tekst Din tekst
   \+{Din tekst} Hævet Tekst [Reference]Din tekst
   \-{Din tekst} Sænket Tekst [Reference]Din tekst
   \fixed{Din tekst} Fast bredde Din tekst
   \u{Din tekst} Understreget Tekst Din tekst
   \c{Din tekst} Centeret Tekst
   Din tekst


   Eksempler

   Skriv:    \b{Vis fed} og\i{Kursiv Tekst}.
   Resultat:    Vis fed og Kursiv Tekst.
    
   Skriv:    H\-{2}O har tætheden 1.000x10\+{-3} kg/mL.
   Resultat:    H2O har tætheden 1.000x10-3 kg/mL.


   Farver

   Kode Beskrivelse Eksempel
   \red{Din tekst} Rød Tekst Din tekst
   \orange{Din tekst} Orange Tekst Din tekst
   \yellow{Din tekst} Gul Tekst Din tekst
   \green{Din tekst} Grøn Tekst Din tekst
   \cyan{Din tekst} Cyan Tekst Din tekst
   \blue{Din tekst} Blå Tekst Din tekst
   \purple{Din tekst} Lilla Tekst Din tekst
   \white{Din tekst} Hvid Tekst Din tekst
   \gray{Din tekst} Grå Tekst Din tekst
   \black{Din tekst} Sort Tekst Din tekst


   Eksempel

   Skriv:    \red{Rød} og\green{grøn} er kønne farver.
   Resultat:    Rød og grøn er kønne farver.

   Tekst Størrelse

   Kode Beskrivelse Eksempel
   \2{Din tekst} Størst (+2 Tekst) Din tekst
   \1{Din tekst} Stor (+1 Tekst) Din tekst
   \0{Din tekst} Middel (+0 Tekst) Din tekst
   \-1{Din tekst} Lille (-1 Tekst) Din tekst
   \-2{Din tekst} Mindst (-2 Tekst) Din tekst


   Eksempel

   Skriv:    \2{Du} \1{kan} \0{skalere} \-1{din} \-2{Tekst}.
   Resultat:    Du kan skalere din tekst.

   Andet

   Kode Beskrivelse Eksempel
   \greek{Din tekst} Græsk (symbol) Tekst Din tekst
   \strike{Din tekst} Gennemstreget Din tekst
   \rgb{Hex_code,Din tekst} Hex farve kode Din tekst: aa0000 color
   \font{Font_face,Din tekst}* Font type Din tekst
   \char{ASCII code} Karakter (0-255) Ê (ASCII code=202)
   \indent{Din tekst} Indrykket
   Din tekst
   \citat{Din tekst} Indsat citat
   Citat:
   Din tekst
   * = Se anmærkning om kommategn i kode under "Specialtegn"

   Eksempler

   Skriv:    \rgb{5aaa7c,Dette er en underlig farve}.
   Resultat:    Dette er en underlig farve.
    
   Skriv:    \font{Times New Roman,Dette er skrevet med en anden skrifttype}.
   Resultat:    Dette er skrevet med en anden skrifttype.
    
   Skriv:    \font{Comic Sans MS\,Tahoma,Bemærk kommategnet med specialtegn foran}.
   Resultat:    Bemærk kommategnet med specialtegn foran.

  Specialtegn

   Moderne browsere kan vise specialtegn som f.eks. gradtegn (°).
   Her er et antal tilgængelige karakterer vist.

   Kode Resultat Kode Resultat
   \ch{->} ® \ch{<-} ¬
   \ch{t} \ch{tt}
   \ch{dot} \ch{TM}
   \ch{c} © \ch{<<} «
   \ch{R} ® \ch{deg} °
   \ch{+-} ± \ch{=/=} ¹
   \ch{<>} ¹ \ch{int} ò
   \ch{:)} J \ch{:(} L
   \ch{:|} K \ch{mu} µ
   \ch{1/2} ½ \ch{>>} »
   \ch{A} Å \ch{/} ÷
   \ch{nullset} Ø \ch{forall} "
   \ch{<=} £ \ch{>=} ³
   \ch{<->} « \ch{inf} ¥
   \ch{= =} º \ch{pdel}
   \ch{DEL} Ñ \ch{=>} Þ
   \ch{therefore} \ \ch{line}
   \ch{\ /} ¯ \ch{nbsp} &nbsp; (HTML)
   \ch{br} <BR> (HTML)

   "Symbol" fonten, der er supporteret på Windows platforme,
   tillader brugen af Græske karakterer som er specielt nyttige for matematisk notation.
   Den følgende tabel, viser tilgængelige Græske karakterer delt op i grupper på 5.

   Kode Resultat Kode Resultat
   \greek{abcde} abcde \greek{ABCDE} ABCDE
   \greek{fghij} fghij \greek{FGHIJ} FGHIJ
   \greek{klmno} klmno \greek{KLMNO} KLMNO
   \greek{pqrst} pqrst \greek{PQRST} PQRST
   \greek{uvwxyz} uvwxyz \greek{UVWXYZ} UVWXYZ

   Bagudrettet skråstreg ("backslash") og klamme-parenteser ("Tuborg") tolkes på en særlig måde.
   Hvis du vil bruge disse tegn så de tolkes som tekst i en kode skal du skrive en bagudrettet skråstreg foran.
   Hvis du bruger en kode med flere end et argument og vil have at et komma skal skrives ud som et kommategn, skal også kommaet have en bagudrettet skråstreg foran. Se eksemplerne.

   kode Resultat
   \\ \
   \{ {
   \} }
   \, ,

   Eksempler

   Skriv:    Dette program er beskyttet med\ch{c} 1997-2002
   Resultat:    Dette program er beskyttet med © 1997-2002.
    
   Skriv:    \b{Du behøver ikke, skrive skråstreg, foran disse kommaer} i koder som kun har et argument.
   Resultat:    Du behøver ikke, skrive skråstreg, foran disse kommaer i koder som kun har et argument.
    
   Skriv:    \rgb{0000aa,Du behøver ikke, skrive skråstreg, foran disse kommaer} i det sidste felt i en kode.
   Resultat:    Du behøver ikke, skrive skråstreg, foran disse kommaer i det sidste felt i en kode.
    
   Skriv:    \font{Times\,Roman\,Arial,Du skal skrive skråstreg foran de første kommategn her}.
   Resultat:    Du skal skrive skråstreg foran de første kommategn her.

  Anden Formatering

  • Matematisk Notation
  • Hyperlinks
  • Clipart
  • Tabeller og Lister

  • Matematisk Notation

   Kode Beskrivelse Eksempel Kode Resultat
   \sum{lower, upper} Sum med sigma notation \sum{i=1,10} i Si=110 i
   \int{lower, upper} Definite Integral \int{0,6} x dx ò06 x dx

   Eksempel

   Skriv:    \int{0,2\greek{p}} sin(x) dx = 0
   Resultat:    ò02p sin(x) dx = 0


   Hyperlinks

   Code Beskrivelse
   \link{URL,Tekst Beskrivelse} Link til URL med tekstbeskrivelse
   \topurl{URL,Tekst Beskrivelse} Link til URL i øverste ramme, med tekstbeskrivelse
   \newurl{URL,Tekst Beskrivelse} Link til URL som åbnes i nyt vindue
   \mail{adresse,Tekst Beskrivelse} "mailto" link til adresse med tekstbeskrivelse

   Eksempel

   Skriv:    Her kan du \green{BESØGE} Satellit Information's\newurl{http://www.satinfo.dk,Hjemmeside}.
   Resultat:    Her kan du BESØGE Satellit Information's Hjemmeside.


   Clipart

   Kode Beskrivelse
   \clipart{Clipart Navn} Indsæt clipart (se index)

   Eksempel

   Skriv:    \clipart{smile}.
   Resultat:    smile.


   Tabeller og Lister

   Du kan lave tabeller manuelt eller indsætte en tabel ind direkte fra et regneark som f.eks. Microsoft Excel (se instruktioner nedenfor).

   Kode Beskrivelse
   \table{Tabel Indhold} Skaber en tabel fra Tabelposter (tabellen med ramme)
   \tablenb{Tabel Indhold} Skaber en tabel fra Tabelposter (tabellen uden ramme)
   \list{Liste inhold} Skaber en punktliste fra Listeposter
   \olist{Liste indhold} Skaber en sorteret liste (nummereret liste af indholdet)

    Tabelposter og listeposter

    Tabelposter består af kolonner med kommaer imellem og rækker med enter (retur) imellem. Hvis du f.eks. skriver \table{1,2,3} skabes en tabel med tre kollonner imellem. (Med posterne "1", "2" og "3").

    Listeposter adskilles med enter (retur). Hver listepost udskrives med et punkt ("bomb") foran.

    Se eksemplerne nedenfor.

    Indsætte Tabeller

    Du kan indsætte en tabel direkte fra et regneark som f.eks. Microsoft Excel, således:

    • Åbn regnearket i Excel.
    • Marker det område i regnearket som du vil indsætte som en tabel.
    • Kopier området.
    • Start browser.
    • Skriv en "tom" tabelkode (f.eks. \table{ } eller \tablenb{ }) i din besked. Skriv ikke nogen tabelposter.
    • Placer markøren (klik med musen) mellem klammeparenteserne i koden.
    • Indsæt tabellen.

   Eksempler

   Skriv:    \table{X,O,X
   O,X
   O,,X}
   Resultat:   
   X O X
   O X
   O X
    
   Skriv:    \list{Listepost 1
   Listepost 2
   Listepost 3}
   Resultat:   
   • Listepost 1
   • Listepost 2
   • Listepost 3
    
   Skriv:    \table{1,2\ch{br}2.5,3
   4,\ch{nbsp},6
   7,8,9\,000}
   Resultat:   
   1 2
   2.5
   3
   4   6
   7 8 9,000


  Almindelige problemer

  • Du brugte / i stedet for \ i kodens start
   • /b{Fed Tekst Kode} er forkert
   • \b{Fed Tekst Kode} er korrekt

  • Du brugte almindelige parenteser i stedet for klamme-parenteser (Tuborg)
   • \b(Fed Tekst Kode) er forkert
   • \b{Fed Tekst Kode} er korrekt

  • Du skrev store bogstaver i stedet for små i koden
   • \B{Fed Tekst Kode} er forkert (\B{ } er ikke defineret)
   • \b{Fed Tekst Kode} er korrekt

  • Du brugte kommategn på forkert måde
   • I avancerede koder bruges komma for at afgrænse de forskellige argumenter.
    Hvis du vil skrive et komma i "klartekst" skal du bruge specialtegn foran kommategnet.
   • Afsnittet "Specialtegn" indeholder en beskrivelse og eksempel på dette.

  • Du skrev et mellemrum, hvor det ikke må være
   • \ b{Fed Tekst Kode} er forkert (Mellemrum imellem\ og b).
   • \b {Fed Tekst Kode} er forkert (Mellemrum imellem b og {).
   • \b{Fed Tekst Kode} er korrekt.


  Satellit Information Online er registreret af Circuit Design v/ Michael Gamst

  Administration Administration Administrator log Administrator log